Plantevern i vanlig og økologisk landbruk

plantevern
Av: Matthias Koesling og Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

Økologiske gulrøtter dyrkes uten lettløselig kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. De gjødsles med kompost, husdyrgjødsel og grønngjødsel. Forebyggende tiltak og fiberduk over plantene brukes for å unngå skade av sykdommer, skadedyr og ugras.

Hvordan dyrkes økologiske gulrøtter?
Økologiske gulrøtter gjødsles med husdyrgjødsel, kompost eller grønngjødsel. Lettløselig kunstgjødsel benyttes ikke.

Mange skadedyr og sykdommer kan angripe gulrøttene, og med sine tynne, små blader konkurrerer plantene dårlig mot ugraset. Forebyggende planteverntiltak er derfor nødvendig. Ugraset bekjempes mekanisk, med radrensing, og med flamming tidlig i sesongen. Fiberduk legges over plantene,
dermed stenges skadedyra ute. Vekstskifte, dvs. ikke dyrke samme vekst på samme sted i flere år, er nødvendig for å unngå ugras og dempe smittepresset.

Konvensjonell gulrotdyrking
Mengde næring som brukes i konvensjonell gulrotdyrking er vanligvis større enn i økologisk dyrking. Konvensjonelt dyrka gulrøtter gjødsles med lettløselig
 kunstgjødsel.

Kjemisk-syntetiske sprøytemidler brukes til kontroll av skadedyr, sopp og ugras. I Norge ble konvensjonelt dyrka gulrøtter i gjennomsnitt sprøyta mer enn 5 ganger i 2005. Om lag ti kjemiske midler er tillatt brukt. I 2005 undersøkte Mattilsynet 78 prøver av norsk gulrot. I alt 34 funn av sprøytemiddelrester
ble gjort, av 6 ulike midler. Utenlandske gulrøtter kan være sprøyta flere ganger og med andre midler enn de norske.

Kvalitet
Økologiske gulrøtter er Ø-merket. Organisasjonen Debio kontrollerer og godkjenner produksjonen, i tråd med nasjonale og internasjonale regler forøkologisk dyrking. Ø-merket garanterer ikke for et bestemt næringsinnhold.

Undersøkelser viser at økologisk gulrot kan inneholde mindre nitrat enn konvensjonelle gulrøtter, særlig fordi gjødselmengden er mindre. Undersøkelser viser også at tørrstoff-, mineral- og C-vitamin-innholdet kan være høyere i økologiske gulrøtter enn i konvensjonelt dyrka. Britiske forskere har undersøkt grønnsakssupper med konvensjonelle og økologiske ingredienser. I 11 ulike supper med økologiske grønnsaker fant de et mye høyere innhold av salisylsyre enn i suppene med konvensjonelt dyrka grønnsaker. Salisylsyre brukes i medisin og kan forebygge hjerte-/karsykdommer og tykktarmskreft.

Ø-merket viser at produktet har blitt produsert i henhold til regler for økologisk drift.

Uansett dyrkingsmåte, vil rå gulrøtter inneholde mer av de ønskete næringsstoffene, sammenliknet med kokte gulrøtter.

Spørsmål og svar om økologiske gulrøtter
– Hvorfor koster øko-gulrøttene mer?
Pris på gulrøtter varierer blant annet med når på året de selges. De økologiske er jevnt over noe dyrere enn de konvensjonelle. Dette skyldes dyrere produksjon og høyere kostnader i omsetnings- og salgsledd. Avlingene er noe mindre og planteverntiltakene tar noe mer tid i økologisk dyrking. Transport og håndtering koster mer per kilo vare, fordi det er mindre mengder totalt som håndteres og fordi de må handteres separat. Prosentvis fortjeneste i butikken fordyrer enda mer. Har du forresten tenkt over hvor mye spesialprodukter som ’knaskerøtter’ koster per kilo?

Hva med bakteriesmitte fra husdyrgjødsla?
Husdyrgjødsel kan inneholde patogene (sykdomsfremkallende) bakterier. Ved kompostering av gjødsel forsvinner en stor del av disse bakteriene og mange forsvinner også når gjødsla er spredt ut på jorda. I norske og utenlandske forsøk er det ikke funnet slike bakterier på grønnsaker gjødslet med husdyrgjødsel, og ingen ting tyder på at inntak av økologiske grønnsaker øker faren for infeksjoner.

– Fins det babymat med økologiske gulrøtter?
Ja, du kan kjøpe babymat med økologiske gulrøtter i spesialbutikker som Helios, men også i COOP- og andre kjede-butikker. For babymat er grensene for tillatt restmengde av sprøytemidler ekstra lave. Det medfører blant annet at TINEs babymat Småfolk inneholder mye økologiske råvarer, uten at de er merket med det.

– Hvor kan jeg kjøpe økologiske gulrøtter?
Økologiske gulrøtter selges blant annet hos de fleste supermarked i Norge. Spør etter øko-gulrøtter i din butikk hvis du ikke finner noe!

Mer informasjon:

Referanse: www.bioforsk.no